VANLIGA FRÅGOR
HUR LÅNGT I FÖRVÄG BÖR MAN BOKA FOTOGRAFERING HOS DIG?
Det beror på säsong, men för att vara på den säkra sidan skulle jag säga cirka 2-3 månader i förväg. Jag försöker uppdatera vilka tider som är lediga på hemsidan, men det bästa är alltid att kontakta mig via kontaktformuläret eller skicka ett mail.
VAD GÖR VI OM VI SKULLE BLI SJUKA?
Om någon av oss skulle bli sjuka bokar vi om tiden till en annan dag som passar oss båda. Det blir sällan härliga bilder om någon av er är sjuka, då är det bättre att vi ses när alla är friska igen.
VAD INNEBÄR DET ATT EN BILD ÄR HÖGUPPLÖST?
Det innebär att du kan förstora upp bilderna utan att tumma på kvaliteten. Detta är viktigt om du skall använda bilderna till tavlor, album osv. Som jag har nämnt kan jag hjälpa dig med framkallning av bilder mot en extra kostnad.
HUR FÅR JAG MINA HÖGUPPLÖSTA BILDER LEVERERADE?
Jag delar dessa elektroniskt med er, oftast via WeTransfer men också Dropbox eller onlinegalleri. 
HJÄLP, JAG VET INTE VAD JAG SKALL HA PÅ MIG?! HAR DU EN LÅNEGARDEROB?
Lugn och fin, jag guidar dig kring vad du kan tänkas ha på dig. Allt handlar ju om att du skall vara du. Men absolut, jag har en mindre lånegarderob för den som är intresserad.

I VILKEN VECKA BÖR JAG BOKA EN GRAVIDFOTOGRAFERING?
Magen brukar vara i en härlig storlek mellan vecka 28-35, efter vecka 35 kan det börja kännas tungt. Jobbigt att sitta på vissa sätt och gå, självklart kan detta ske tidigare också, men då hittar vi ett upplägg som funkar för just dig. Tänk på att boka i god tid för att säkra fotografering.

__________________________________________________________________
ÖVRIG INFO
- Vid fotografering utanför Göteborg tillkommer resetillägg om 450 kronor/halvtimme. 
- För bästa möjliga slutresultat undviker jag helst att fotografera mitt på dagen, morgon/förmiddag eller sen eftermiddag är att föredra. Om det är mulet kan även mitt på dagen fungera relativt bra.

- Vid fotografering inomhus, en såkallad "hemma-hos-fotografering" vill jag ha tillgång till ett större fönster eller en plats i hemmet med bra ljusinsläpp.
- Vid större fotograferingar har jag med mig en "second shooter" för att säkerställa att vi får med allt på bild. Detta innebär alltså att jag har ytterligare en fotograf vid min sida.
- Är det fler än fem personer vid fototillfället (vid familjeporträtt) tillkommer 500 kr på grundavgiften.
- RAW-filer lämnas aldrig ut till kund.
- Inför en fotografering skall avtal läsas igenom om hur du (och jag) får lov att använda de bilder som jag har tagit.

- Under fotograferingens gång gäller fotoförbud. Detta är för att allt fokus ska läggas på mig och fotograferingen blir på så vis även mer exklusiv. Jag tillåter därför inte att någon fotograferar under fotograferingstiden, förutom när jag ber någon att göra det som "behind the scenes", detta kan ske både som foto och film. Detta gäller samtliga som är på plats.
- Skicka gärna en recension efter uppdraget slutförts och bilderna har levererats. Detta gör du enklast genom att skicka ett meddelande till mig. Recensionen kan eventuellt läggas på min hemsida eller sociala medier vid tillåtelse från dig.
Läs mer angående allmänna villkor, bildlagring och GDPR nedan.
__________________________________________________________________
ALLMÄNNA VILLKOR | AVBOKNING
FÖR ATT FÖRTYDLIGA

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget. Bokningsavgift betalas i samband med bokningen. Avgiften är alltid på 40 % av det totala beloppet. Bokningsavgiften betalas återbetalas ej vid avbokning utan tas då ut som en avgift, det är dock möjligt att omboka till en annan tid och då bibehålla sin bokning. Jag erbjuder två (2) kostnadsfria ombokningar, efter tredje ombokningen tillkommer en kostnad på 150:- (Oavsett paket eller typ av fotografering). OBS! Särskilda regler gäller för bröllopsfotografering.
- Vid ombokning som sker mindre än 24 timmar före fotografering debiteras du en ombokningsavgift om 300 SEK
- Vid avbokning som sker mindre än 24 timmar före fotografering debiteras du en avbokningsavgift om 500 SEK


Alla fakturor ska betalas inom 10 dagar om inget annat överenskommelse.
Man får ej överlåta sin tid till någon annan vid t.ex av- eller ombokning.
BILDURVAL
Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.
Bilderna levereras efter full betalning skett.
ANVÄNDNINGSRÄTT
Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i sin egen portfolio och valfria kanaler såsom sociala medier, hemsida, trycksaker, stockfoto, mässor för att marknadsföra sig själv, samt i tävlingar, om inget annat avtalats. Bilderna får ej överlämnas till tredjepart, d.v.s. andra företag utan fotografens tillåtelse. Vid otillåten användning kan en straffavgift debiteras och rättsliga åtgärder kan komma att vidtas.
BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande. Detta gäller exempelvis så kallade "filter" i bildbehandlingsprogram eller på sociala medier såsom Instagram. 
NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges, om foto delas i sociala medier skall även fotografens konto taggas eller nämnas i kommentaren.
ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.
PERSONBILD
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet. Fotografen har fått ett sådant tillstånd antingen muntligt eller skriftligt.
PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
Alla priser mot privatpersoner på avtalet är inklusive moms, för företag är pris angivet exklusive moms.
Timdebitering vid arbete på löpande räkning debiteras per påbörjad halvtimme. Vid extra tid under fotograferingar till fast pris måste uppdragsgivaren alltid godkänna den extra debiteringen.
Extra kostnad för helger/kvällar kan tillkomma på ordinarie priset, detta står då med på offerten.
När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.
BILDLAGRING OCH PERSONUPPGIFTER (GDPR)  
Fotograf Anna Boussard AB fotograferar i huvudsak porträtt, verksamheter, event och dokumentärt för både privatpersoner och företag. Bilderna kan exempelvis vara porträtt på anställda vid ett företag, dokumentation av ett event, iscensatta verksamhetsbilder på ett företags medarbetare. Bilder tagna för privatpersoner är ofta porträtt eller från event såsom bröllop, fester, dop eller liknande. 
Bilderna som fotograferas är beställda av den aktuella kunden och används i kundens egen marknadsföring, t.ex men ej begränsat till: kunds webbsida, sociala medier, kundtidning, pressutskick, informationsmaterial mm. 
Fotograf Anna Boussard AB hanterar och lagrar personuppgifter i form av fotografiska bilder, i de flesta fall porträtt eller bilder på människor i deras arbetsmiljö. I vissa fall sparas metadata till en avbildad person, t.ex namn, plats och beställare i samband med bilderna för att kunna identifiera det aktuella jobbet, exempelvis sker detta då det aktuella jobbet gäller att avbilda en specifik person, exempelvis en föreläsare. I de fall där skriftligt modellavtal finnes lagras detta tillsammans med som de fotograferade bilderna.  
Fotograf Anna Boussard AB sparar de fotografiska bilderna på media på arbetsplatsen samt kopior i Anna Boussards hem. Notera att arbetsplatsen är flexibel. Kopior kan även sparas hos tredje part.  
Bilderna sparas i arkiven utan tidsgräns. Syftet med att lagra bilderna i arkiven är t.ex, men ej begränsat till; möjliggörande av framtida efterbeställningar, för att kunna bistå kund med redan köpta bilder ifall deras egna kopior blir otillgängliga samt för att underlätta vid framtida fotograferingar genom att ge inspiration och/eller information om ljus, uttryck, teknik, miljö mm. Fotograf Anna Boussard AB avgör dock vilka bilder som sparas. Dock finns alltid samtliga bilder tillgängliga 1 år efter fototillfället för att uppdragstagaren skall kunna beställa fler bilder om så önskas. Därefter brukar enbart de utvalda bilderna sparas, men där Fotograf Anna Boussard AB alltid avgör vilka bilder som behålls över längre tid. Bilderna kan sparas för att bland annat användas på hemsida, sociala medier, mässor, tryckmaterial, stockfoto, tävlingar och liknande sammanhang.
Avbildade personer kan alltid få sina personuppgifter raderade från alla arkiv om så uttryckligen önskas. 
Personuppgifter kan komma att delges till tredje part så som revisor eller myndigheter om lagar och regler kräver det.
Fotograf Anna Boussard AB använder bilder föreställande personer på sin egen hemsida www.annaboussard.se samt på sociala medier. Samtliga personer har vid tillfälle gett sitt samtycke antingen muntligt eller skriftligt. 
 
Back to Top